زمانی که Morgan Brehler به صخره نوردی میرود دختر 3 ساله خود Hadley را هم همراه خود میبرد.این دختر و مادرش در بیشتر صخره نوردی ها و ماجراجویی ها در کنار هم هستند و از این کار بسیار لذت می برند.Morgan Brehler در این باره می گوید که بهترین راه برای آشنا کردن دخترم با طبیعت و شگفتی های آن این بود که او را همراه با خودم در این ورزش همراه کنم.

 

کم سن و سال ترین سخره نورد جهان (5 عکس)

کم سن و سال ترین سخره نورد جهان (5 عکس)

کم سن و سال ترین سخره نورد جهان (5 عکس)

کم سن و سال ترین سخره نورد جهان (5 عکس)

کم سن و سال ترین سخره نورد جهان (5 عکس)