ساختمانی که در تصویر مشاهده میکنید در حقیقت قصر منحصر به فرد Mei-Lin در شهرستان نانجینگ در کشور چین است.این کاخ محل اقامت خانواده رهبر چین Kai-shek بوده است که در سال 1949 در طول جنگ داخلی به تایوان فرار کرد.این کاخ برای همسر Kai-shek به نام Soong May-ling ساخته شده  بود. کاخ در بالای یک تپه و شبیه به یک گردنبند زمرد طراحی شده که اطراف آن را درختان سبز و بلند فرا گرفته اند.در حال حاضر این کاخ تبدیل به موزه شده و بروی گردشگران باز است.

 

کاخ زمرد چینی (7 عکس)

کاخ زمرد چینی (7 عکس)

کاخ زمرد چینی (7 عکس)

کاخ زمرد چینی (7 عکس)

کاخ زمرد چینی (7 عکس)

کاخ زمرد چینی (7 عکس)

کاخ زمرد چینی (7 عکس)