رقابت های فوتبال معلولین در ژاپن هر ساله برگزار می شود. در این رقابت ها معلولین شانس این را دارند که خود را نشان داده و حریف را مغلوب کنند.مهمترین مزیت این مسابقات کنار آمدن با مشکلات جسمانی و فراموش کردن غم واندوه این بازیکنان است.

 

مسابقات فوتبال معلولین (10 عکس)

مسابقات فوتبال معلولین (10 عکس)

مسابقات فوتبال معلولین (10 عکس)

مسابقات فوتبال معلولین (10 عکس)

مسابقات فوتبال معلولین (10 عکس)

مسابقات فوتبال معلولین (10 عکس)

مسابقات فوتبال معلولین (10 عکس)

مسابقات فوتبال معلولین (10 عکس)

مسابقات فوتبال معلولین (10 عکس)

مسابقات فوتبال معلولین (10 عکس)