یک مرد روسی با دلیلی بسیار منطقی دست به ازدواج با پیتزا زده است! او می گوید " وقتی به اطرافم نگاه کردم و دیدم نیمی از دوستانم از نیمه گمشده زندگیشان که پیدا شده ناراضی اند و آن نیمه دیگر هم از پیدا نشدنش ناراضی هستند فهمیدم که بهترین تصمیم ازدواج با پیتزا است"! هرچند چنین ازدواجی رایج نیست و این مرد را برای این کار به کلیسا راه ندادند ولی او در رستوران و با حضور چند سر آشپز به عنوان شاهدان عقد این ازدواج را جشن گرفت! هنوز اطلاعی از عروس پس از شب اول به دست نرسیده است !!!!

 

ازدواج با پیتزا با دلیلی بسیار منطقی !!! (5 عکس)

ازدواج با پیتزا با دلیلی بسیار منطقی !!! (5 عکس)

ازدواج با پیتزا با دلیلی بسیار منطقی !!! (5 عکس)

ازدواج با پیتزا با دلیلی بسیار منطقی !!! (5 عکس)

ازدواج با پیتزا با دلیلی بسیار منطقی !!! (5 عکس)