تنگی کانال نخاع به تنگ شدن غیر عادی ستون فقرات گفته می شود و این عارضه قسمتهای متفاوتی از ستون فقرات را ممکن است درگیر نماید. تنگی کانال نخاع عارضه ای است که باعث ایجاد نارسائی عصبی در آن منطقه می شود.


تنگی کانال نخاع 

معمولا بیشترین اعضایی که تحت تاثیر تنگی کانال نخاع قرار می گیرند مهره های گردن و کمر می باشند.

تنگی کانال نخاع 

 بیماری تنگی کانال نخاع در مردان شیوع بیشتری داشته و معمولا پس از سن 40 سالگی خود را نشان می دهد.

 

علائم بیماری تنگی کانال نخاع 

از جمله علامتهای کلی تنگی کانال نخاع می توان به درد، احساس کرختی و خواب رفتگی و همچنین کاهش کنترل در حرکات فرد آسیب دیده می باشد. ولی علامت اصلی تنگی کانال نخاعی احساس ناراحتی در پاها پس از راه رفتن و یا ایستادنهای طولانی مدت می باشد که معمولا بعد از چند دقیقه استراحت و یا تغییر موقعیت از ایستاده به نشسته برطرف می گردد.

تنگی کانال نخاع 

زمانی که تنگی کانال نخاعی در ناحیه گردن باشد علائم مربوطه در پشت و دست ها احساس می شود. اگر عارضه تنگی کانال نخاعی در قسمت کمر فرد آسیب دیده باشد علائم درد، بی حسی و کرختی در ناحیه باسن، ران و ساق پاها احساس می شود. معمولا افرادی که با مشکل تنگی کانال نخاعی در کمر مراجعه می نمایند بیشتر از دشواری و ناراحتی در ایستادن شکایت دارند و شمار بسیار زیادی از آنها نیز از ناراحتی و درد در بالا و پایین زانو ابراز ناراحتی می نمایند. گفتنی است در این افراد نیاز به گرفتن دست جهت خم شدن به جلو بسیار رایج می باشد.

تنگی کانال نخاع 

برای درمان تنگی کانال نخاع می توانید به سایت دکتر سپهریان مراجعه کنید.

www.doctorsepehrian.ir