درخت جینکو 1400 ساله در معبدی در چین سالانه هزاران نفر را برای دیدن خود به این کشور می کشاند. از اواسط نوامبر برگ های این درخت که به رنگ طلایی هستند شروع به ریختن میکنند و زمین زیر پایش را به اقیانوسی طلایی تبدیل میکند.این معبد بودایی در کوه های Zhongnan واقع شده است. این گونه از درخ تها با تغییرات شرایط آب و هوایی تغییر نمیکنند.

 

درخت کهنسال 1400 ساله نادر (6 عکس)

درخت کهنسال 1400 ساله نادر (6 عکس)

درخت کهنسال 1400 ساله نادر (6 عکس)

درخت کهنسال 1400 ساله نادر (6 عکس)

درخت کهنسال 1400 ساله نادر (6 عکس)

درخت کهنسال 1400 ساله نادر (6 عکس)