این درخت gingko عظیم و زیبا در یک معبد بودایی در Gu Guanyin ، چین واقع شده است. این درخت بیش از 1400 سال عمر دارد و در فصل پاییز زمین را غرق در برگ های زرد پاییزی می کند.

 

درختی 1400 ساله در چین (5 عکس)

درختی 1400 ساله در چین (5 عکس)

درختی 1400 ساله در چین (5 عکس)

درختی 1400 ساله در چین (5 عکس)

درختی 1400 ساله در چین (5 عکس)