در یکی از آلبومها ، آثار جورج موکافیکو (Guido Mocafico) از عکاسی از مارهای رنگین را منتشر کردیم (در اینجا ببینید ) . آثار جدیدی از او بدستمان رسیده که آنها را در این آلبوم بصورت جدا خواهد دید.

 

مارهای طرح دار رنگین و زیبا (7 عکس)

مارهای طرح دار رنگین و زیبا (7 عکس)

مارهای طرح دار رنگین و زیبا (7 عکس)

مارهای طرح دار رنگین و زیبا (7 عکس)

مارهای طرح دار رنگین و زیبا (7 عکس)

مارهای طرح دار رنگین و زیبا (7 عکس)

مارهای طرح دار رنگین و زیبا (7 عکس)