هواپیمای A380 ایرباس امارات در قسمت کلاس اول خود شگفت آور و جالب توجه است.در این قسمت 130 صندلی تعبیه شده که در آن مسافران فضای کافی برای حرکت و لذت بردن از پرواز خود را دارند

 

هواپیمایی پیشرفته امارات (7 عکس)

هواپیمایی پیشرفته امارات (7 عکس)

هواپیمایی پیشرفته امارات (7 عکس)

هواپیمایی پیشرفته امارات (7 عکس)

هواپیمایی پیشرفته امارات (7 عکس)

هواپیمایی پیشرفته امارات (7 عکس)

هواپیمایی پیشرفته امارات (7 عکس)