هر سال در اکتبر یا نوامبر جشن بزرگی در نپال برگزار می شود که در آن حیوانات از جمله سگ ها مورد حمایت، رسیدگی و درمان قرار میگیرند.جشنواره حدود 5 روز است و جشنواره Tihar خوانده می شود.

 

فستیوال سگ ها (9 عکس)

فستیوال سگ ها (9 عکس)

فستیوال سگ ها (9 عکس)

فستیوال سگ ها (9 عکس)

فستیوال سگ ها (9 عکس)

فستیوال سگ ها (9 عکس)

فستیوال سگ ها (9 عکس)

فستیوال سگ ها (9 عکس)

فستیوال سگ ها (9 عکس)