رستورانی با نام  راه ابریشم توسط یک هنرمند فرانسوی-مصری بنام کریم راشد طراحی شده است . این رستوران در هتل ویدارا (Vdara) در لاس وگاس واقع شده است . با بیش از 8000 متر مربع فضا قابلیت پذیرایی از 220 نفر را داراست.

 

طراحی رستوران مدرن در لاس وگاس (22 عکس)

طراحی رستوران مدرن در لاس وگاس (22 عکس)

طراحی رستوران مدرن در لاس وگاس (22 عکس)

طراحی رستوران مدرن در لاس وگاس (22 عکس)

طراحی رستوران مدرن در لاس وگاس (22 عکس)

طراحی رستوران مدرن در لاس وگاس (22 عکس)

طراحی رستوران مدرن در لاس وگاس (22 عکس)

طراحی رستوران مدرن در لاس وگاس (22 عکس)

طراحی رستوران مدرن در لاس وگاس (22 عکس)

طراحی رستوران مدرن در لاس وگاس (22 عکس)

طراحی رستوران مدرن در لاس وگاس (22 عکس)

طراحی رستوران مدرن در لاس وگاس (22 عکس)

طراحی رستوران مدرن در لاس وگاس (22 عکس)

طراحی رستوران مدرن در لاس وگاس (22 عکس)

طراحی رستوران مدرن در لاس وگاس (22 عکس)

طراحی رستوران مدرن در لاس وگاس (22 عکس)

طراحی رستوران مدرن در لاس وگاس (22 عکس)

طراحی رستوران مدرن در لاس وگاس (22 عکس)