عکس های یک مرد ناشناس چینی به تازگی در فضای مجازی سر و صدای بسیاری به پا کرده است زیرا در این عکس ها این مرد در حال ازدواج با یک عروسک است! عروسک درون عکس ها به صورت حرفه ای آرایش شده تا شبیه به یک انسان واقعی دیده شود. شایعه هایی در باره این مرد پخش شده که او 28 ساله است و از سرطان رنج می برد و این کار را برای تجربه کردن دامادیش قبل از مرگ انجام داده که البته هیچ یک از آنها واقعیت ندارند و هویت این شخص کاملا ناشناس باقی مانده است.

 

ازدواج یک مرد چینی با یک عروسک !! (6 عکس)

ازدواج یک مرد چینی با یک عروسک !! (6 عکس)

ازدواج یک مرد چینی با یک عروسک !! (6 عکس)

ازدواج یک مرد چینی با یک عروسک !! (6 عکس)

ازدواج یک مرد چینی با یک عروسک !! (6 عکس)

ازدواج یک مرد چینی با یک عروسک !! (6 عکس)