Alexey Kondakov هنرمندی اوکراینی است که با استفاده از فتوشاپ، نقاشی های قدیمی و معروف را با عکس هایی از دنیای امروزی ترکیب کرده است. این کار باعث به وجود آمدن تصاویری بسیار جالب و دیدنی شده است.

 

ترکیب نقاشی های قدیمی با زندگی امروزی (6 عکس)

ترکیب نقاشی های قدیمی با زندگی امروزی (6 عکس)

ترکیب نقاشی های قدیمی با زندگی امروزی (6 عکس)

ترکیب نقاشی های قدیمی با زندگی امروزی (6 عکس)

ترکیب نقاشی های قدیمی با زندگی امروزی (6 عکس)

ترکیب نقاشی های قدیمی با زندگی امروزی (6 عکس)