کوتاه کردن مو کودکان همیشه سخت تر از دیگران بوده و هست اما آرایش کودکی مبتلا به اوتیسم که از آرایشگر و کوتاه کردن مو وحشت دارد بحثی کاملا متفاوت است.اما کارکنان آرایشگاه Dovas BoredPanda در لندن به خوبی این چالش را پشت سر گذاشتند.آنها مجبور شدند موهای کودکی به نام Mason را که مبتلا به اوتیسم بود را بر روی زمین کوتاه کنند.

 

آرایش مو کودکی مبتلا به اوتیسم ! (4 عکس)

آرایش مو کودکی مبتلا به اوتیسم ! (4 عکس)

آرایش مو کودکی مبتلا به اوتیسم ! (4 عکس)

آرایش مو کودکی مبتلا به اوتیسم ! (4 عکس)