این خودرو ساخته شده برای زنده ماندن در آخر الزمان.یک وسیله نقلیه سفارشی که ساخته شده برای مسیرهای صعب العبور و ناهموار.

 

خودروی آخرالزمانی (10 عکس)

خودروی آخرالزمانی (10 عکس)

خودروی آخرالزمانی (10 عکس)

خودروی آخرالزمانی (10 عکس)

خودروی آخرالزمانی (10 عکس)

خودروی آخرالزمانی (10 عکس)

خودروی آخرالزمانی (10 عکس)

خودروی آخرالزمانی (10 عکس)