IKEA نام شرکتی است که این کار زیبا را انجام داده است. این شرکت با برگذاری مسابقه ای بین نوجوانان و کودکان نقاشی هایی را جمع آوری کرد و از بین آنها 10 گزینه برتر را انتخاب کرد تا به عروسک تبدیل شوند. این عروسک ها با قیمت 15 دلار به فروش گذاشته شدند و این پول برای حمایت از آموزش و پرورش کودکان و یونیسف مصرف خواهد شد.

 

تبدیل نقاشی به عروسک برای حمایت از کودکان (11 عکس)

تبدیل نقاشی به عروسک برای حمایت از کودکان (11 عکس)

تبدیل نقاشی به عروسک برای حمایت از کودکان (11 عکس)

تبدیل نقاشی به عروسک برای حمایت از کودکان (11 عکس)

تبدیل نقاشی به عروسک برای حمایت از کودکان (11 عکس)

تبدیل نقاشی به عروسک برای حمایت از کودکان (11 عکس)

تبدیل نقاشی به عروسک برای حمایت از کودکان (11 عکس)

تبدیل نقاشی به عروسک برای حمایت از کودکان (11 عکس)

تبدیل نقاشی به عروسک برای حمایت از کودکان (11 عکس)

تبدیل نقاشی به عروسک برای حمایت از کودکان (11 عکس)

تبدیل نقاشی به عروسک برای حمایت از کودکان (11 عکس)