گاهی اوقات چشم انداز های طبیعی میتوانند ما را شگفت زده کنند.یکی از این مناظر در جزیره Heimaey در سواحل ایسلند واقع است. سخره های سنگی این جزیره شباهت بسیاری به فیل دارند. پستی و بلنده های این سخره ها نقش چین و چروک های چهره فیل را به خوبی ایفا کرده اند و رنگ خاکستری سنگ ها مانند پوست چرم این حیوان به نظر می رسند کهبه شباهت هر چه بیشتر این منظره به چهره یک فیل کمک بسیاری کرده اند.

 

سخره های سنگی طبیعی با چهره فیل ! (4 عکس)

سخره های سنگی طبیعی با چهره فیل ! (4 عکس)

سخره های سنگی طبیعی با چهره فیل ! (4 عکس)

سخره های سنگی طبیعی با چهره فیل ! (4 عکس)