هنرمند و شیشه گر Nikita Drachuk این مجسمه های زیبا را خلق کرده است. او با استفاده از شیشه سمفونی و با به کار گیری روشی به نام lampworking میبله های شیشه ای رنگی را ذوب کرده و با دمیدن در آنها این اشکال رنگی و زیبا را پدید آورده است.

 

مجسمه های شیشه ای زیبا از حیوانات (9 عکس)

مجسمه های شیشه ای زیبا از حیوانات (9 عکس)

مجسمه های شیشه ای زیبا از حیوانات (9 عکس)

مجسمه های شیشه ای زیبا از حیوانات (9 عکس)

مجسمه های شیشه ای زیبا از حیوانات (9 عکس)

مجسمه های شیشه ای زیبا از حیوانات (9 عکس)

مجسمه های شیشه ای زیبا از حیوانات (9 عکس)

مجسمه های شیشه ای زیبا از حیوانات (9 عکس)

مجسمه های شیشه ای زیبا از حیوانات (9 عکس)