هنرمند Ashish Patel با استفاده از مداد های نوک تیز این نقاشی های شگفت انگیز را پدید آورده است. این نقاشی ها از چهره افراد مشهور تاریخ کشیده شده است.

 

طراحی های مینیاتوری از افراد مشهور (8 عکس)

طراحی های مینیاتوری از افراد مشهور (8 عکس)

طراحی های مینیاتوری از افراد مشهور (8 عکس)

طراحی های مینیاتوری از افراد مشهور (8 عکس)

طراحی های مینیاتوری از افراد مشهور (8 عکس)

طراحی های مینیاتوری از افراد مشهور (8 عکس)

طراحی های مینیاتوری از افراد مشهور (8 عکس)

طراحی های مینیاتوری از افراد مشهور (8 عکس)