این سبک آرایش عجیب برای متفاوت بودن در جشن هالوین انتخاب شده است. هالوین هر سال برگزار می شود و در آن افراد با لباس ها و چهره ها و سلایقی متفاوت در این جشن سالانه شرکت میکنند. در این بین بسیاری از افراد علاوه برلباس از آرایش هایی عجیب و غریب نیز برای خود استفاده مینمایند که این آلبوم نیز یک نمونه از آنها میباشد.

 

آرایش هالوین به سبک خطای دید (3 عکس)

آرایش هالوین به سبک خطای دید (3 عکس)

آرایش هالوین به سبک خطای دید (3 عکس)