یکی از ساکنین شهر ازمیر در کشور ترکیه برای دیوارهای اطراف منزل خود دست به کاری غیر معمول ،عجیب و در عین حال زیبا زده است. وی اکواریومی به طول 50 متر را برای اطراف منزلش در نظر گرفت که از انواع ماهی و تعدادی از گونه های هشت پا در آن زندگی مینمایند. آب مورد نیاز این اکواریوم بزرگ به صورت مستقیم و از دریا تامین می گردد که به صورت روزانه پر میشود.این حصار و دیوار زیبا تبدیل به جاذبه و محلی دیدنی برای گردشگران و مردم شده است.

 

دیوار اکواریومی خلاقیتی جدید (4 عکس)

دیوار اکواریومی خلاقیتی جدید (4 عکس)

دیوار اکواریومی خلاقیتی جدید (4 عکس)

دیوار اکواریومی خلاقیتی جدید (4 عکس)