این آکواریوم های زیبا در واقع دنیای بزرگ پادشاهی ماهیان میباشند.Takashi Amano دیزاینر ژاپنی طراح و سازنده این تصاویر زیبا در آکواریوم های پیش رو میباشد.

 

آکواریو م های محشر و دیدنی (18 عکس)

آکواریو م های محشر و دیدنی (18 عکس)

آکواریو م های محشر و دیدنی (18 عکس)

آکواریو م های محشر و دیدنی (18 عکس)

آکواریو م های محشر و دیدنی (18 عکس)

آکواریو م های محشر و دیدنی (18 عکس)

آکواریو م های محشر و دیدنی (18 عکس)

آکواریو م های محشر و دیدنی (18 عکس)

آکواریو م های محشر و دیدنی (18 عکس)

آکواریو م های محشر و دیدنی (18 عکس)

آکواریو م های محشر و دیدنی (18 عکس)