این مجسمه عظیم و شگفت انگیز توسط مجسمه ساز مشهور ایتالیایی sculptor Giambologna بر روی کوه های Appenine در فلورانس، ایتالیا در سال 1500 میلادی ساخته شده است که به یکی از نماید های این شهر تبدیل شده.

 

مجسمه سازی با کوه در قرن 1500 میلادی (9 عکس)

مجسمه سازی با کوه در قرن 1500 میلادی (9 عکس)

مجسمه سازی با کوه در قرن 1500 میلادی (9 عکس)

مجسمه سازی با کوه در قرن 1500 میلادی (9 عکس)

مجسمه سازی با کوه در قرن 1500 میلادی (9 عکس)

مجسمه سازی با کوه در قرن 1500 میلادی (9 عکس)

مجسمه سازی با کوه در قرن 1500 میلادی (9 عکس)

مجسمه سازی با کوه در قرن 1500 میلادی (9 عکس)

مجسمه سازی با کوه در قرن 1500 میلادی (9 عکس)