Steimatzky نام یکی از بزرگترین کتابفروشی های اروپایی است. این کتاب فروشی که از سال 1925 افتتاح شده با تبلیغات بسیار جالبی محصولات خود را به فروش می رساند. بعضی از بهترین این تبلیغات را در این آلبوم می توانید مشاهده کنید.

 

تبلیغات بسیار جالب برای فروش کتاب (10 عکس)

تبلیغات بسیار جالب برای فروش کتاب (10 عکس)

تبلیغات بسیار جالب برای فروش کتاب (10 عکس)

تبلیغات بسیار جالب برای فروش کتاب (10 عکس)

تبلیغات بسیار جالب برای فروش کتاب (10 عکس)

تبلیغات بسیار جالب برای فروش کتاب (10 عکس)

تبلیغات بسیار جالب برای فروش کتاب (10 عکس)

تبلیغات بسیار جالب برای فروش کتاب (10 عکس)

تبلیغات بسیار جالب برای فروش کتاب (10 عکس)

تبلیغات بسیار جالب برای فروش کتاب (10 عکس)