یک سازمان داوطلب کمک به کودکان معلول و ناتوان در یک طرح جالب برای صندلی چرخ دار باعث شدند که زندگی این کودکان کمی روشن تر شود.این نوع کودکان که مبتلا به آتروفی عضلات نخاعی یا به نوعی ناتوانی حرکتی میباشند با استفاده از صندلی چرخ دار روزگار خود را سپری مینمایند. این موسسه برای شاد کردن دل این کودکان صندلی های چرخ دار زیبا و جالبی را برای جشن هالوین آنان تدارک دیده است.

 

صندلی چرخ دار های دیدنی برای جشن هالوین (5 عکس)

صندلی چرخ دار های دیدنی برای جشن هالوین (5 عکس)

صندلی چرخ دار های دیدنی برای جشن هالوین (5 عکس)

صندلی چرخ دار های دیدنی برای جشن هالوین (5 عکس)

صندلی چرخ دار های دیدنی برای جشن هالوین (5 عکس)