زنی ایرلندی به نام Lillian Glanmire به دلیل علاقه زیادش به نوشابه کوکا کولا از سه دهه پیش مشغول جمع آوری این برند نوشیدنی بوده است. هم اکنون منزل وی با تزیینات کوکا کولا دکور شده است.

 

خانه ایی با دکوراسیون کوکا کولا (7 عکس)

خانه ایی با دکوراسیون کوکا کولا (7 عکس)

خانه ایی با دکوراسیون کوکا کولا (7 عکس)

خانه ایی با دکوراسیون کوکا کولا (7 عکس)

خانه ایی با دکوراسیون کوکا کولا (7 عکس)

خانه ایی با دکوراسیون کوکا کولا (7 عکس)

خانه ایی با دکوراسیون کوکا کولا (7 عکس)