این پل در استان هونان چین و در پارک Geopark آن واقع شده است.300 متر طول و 180 متر ارتفاع این پل است و در دو طبقه ساخته شده و تماما از شیشه هایی با مقاومت بالا تشکیل شده است، شیشه هایی حدودا 25 برابر قوی تر از شیشه های معمولی،اما هر کس قادر به عبور از این پل نیست.

 

پل شیشه ایی بسیار مرتفع (5 عکس)

پل شیشه ایی بسیار مرتفع (5 عکس)

پل شیشه ایی بسیار مرتفع (5 عکس)

پل شیشه ایی بسیار مرتفع (5 عکس)

پل شیشه ایی بسیار مرتفع (5 عکس)