کوهنوردان بسیاری تا به حال به قله کوه البروس که بلندترین کوه اروپا است صعود کرده اند ولی هیچ کس تا به حال به فکر کاری که وزنه بردار روسی Andrey Rodichev در صعود به این قله انجام داده است نیفتاده است.این ورزشکار با یک هالتر 75 کیلویی این کوهنوردی را به شروع کرد و به پایان رساند.او با اینکار دو ورزش کاملا متفاوت را با هم ترکیب کرده است یکی کوهنوردی که نیاز به استقامت و بدنی چابک دارد و دیگری وزنه برداری که به قدرت عضلانی لحظه ای و بدنی سنگین وزن و پر قدرت نیاز دارد.

 

سعود به قله کوه با هالتر 75 کیلویی (5 عکس)

سعود به قله کوه با هالتر 75 کیلویی (5 عکس)

سعود به قله کوه با هالتر 75 کیلویی (5 عکس)

سعود به قله کوه با هالتر 75 کیلویی (5 عکس)

سعود به قله کوه با هالتر 75 کیلویی (5 عکس)