منحصر به فرد ترین باغ درخت سیب در جهان را میتوان در اوکراین پیدا کرد. این باغ تنها از یک درخت سیب 220 ساله تشکیل شده است که برای زنده ماندن دست به کار عجیبی زده است.هر کدام از شاخه های بزرگ این درخت بر روی زمین خوابیده و ریشه کرده اند و خود به درختی جدا گانه تبدیل شده اند تا جایی که این باغ جالب در حال حاضر دارای 10 درخت سیب است که همه آنها در واقع شاخه های یک درخت 220 ساله هستند.

 

درخت سیب 220 ساله و راه عجیبش برای زنده ماندن (6 عکس)

درخت سیب 220 ساله و راه عجیبش برای زنده ماندن (6 عکس)

درخت سیب 220 ساله و راه عجیبش برای زنده ماندن (6 عکس)

درخت سیب 220 ساله و راه عجیبش برای زنده ماندن (6 عکس)

درخت سیب 220 ساله و راه عجیبش برای زنده ماندن (6 عکس)

درخت سیب 220 ساله و راه عجیبش برای زنده ماندن (6 عکس)