دو دانشجوی رشته معماری داخلی  Tõnis Kalve و Ahti Grünberg شیئ را طراحی نموده اند شبیه به مگافون (بلندگو بزرگ) و آن را در جنگل های کشور استونی نصب نموده اند . در واقع کار این مگا فون ها بدین صورت است که صداهای موجود در طبیعت و حیات وحش را در خود جمع کرده تا دوستداران طبیعت با مراجعه به این جسم مخروطی و نشستن داخل ان از این صداها لذت ببرند.

 

وسیله ایی برای گوش دادن به طبیعت (10 عکس)

وسیله ایی برای گوش دادن به طبیعت (10 عکس)

وسیله ایی برای گوش دادن به طبیعت (10 عکس)

وسیله ایی برای گوش دادن به طبیعت (10 عکس)

وسیله ایی برای گوش دادن به طبیعت (10 عکس)

وسیله ایی برای گوش دادن به طبیعت (10 عکس)

وسیله ایی برای گوش دادن به طبیعت (10 عکس)

وسیله ایی برای گوش دادن به طبیعت (10 عکس)

وسیله ایی برای گوش دادن به طبیعت (10 عکس)

وسیله ایی برای گوش دادن به طبیعت (10 عکس)