این آپارتمان 36 متری یک خوابه در اوکراین واقع شده است که دیزاین و طراحی داخلی آن  به صورت جنگل واقعی و یک غار که در آن تعبیه شده،طراحی شده است همچنین این واحد مجهز به یک تلویزیون که در دیوار نصب شده نیز میباشد. 

 

آپارتمان جنگلی (14 عکس)

آپارتمان جنگلی (14 عکس)

آپارتمان جنگلی (14 عکس)

آپارتمان جنگلی (14 عکس)

آپارتمان جنگلی (14 عکس)

آپارتمان جنگلی (14 عکس)

آپارتمان جنگلی (14 عکس)

آپارتمان جنگلی (14 عکس)

آپارتمان جنگلی (14 عکس)

آپارتمان جنگلی (14 عکس)

آپارتمان جنگلی (14 عکس)

آپارتمان جنگلی (14 عکس)

آپارتمان جنگلی (14 عکس)

آپارتمان جنگلی (14 عکس)