این مدل جالب فراری که Panther Westwinds نام دارد در سال 1972 ساخته شده است که همچنان طرفداران خاص خود را دارد.

 

مدل منحصر به فرد و زیبا فراری (6 عکس)

مدل منحصر به فرد و زیبا فراری (6 عکس)

مدل منحصر به فرد و زیبا فراری (6 عکس)

مدل منحصر به فرد و زیبا فراری (6 عکس)

مدل منحصر به فرد و زیبا فراری (6 عکس)

مدل منحصر به فرد و زیبا فراری (6 عکس)