خانه عروسکی منحصر به فرد ساخته شده در داخل گیتار اکوستیک توسط Lorraine Robinson که او این کار را برای دخترش انجام داده است.

 

خانه عروسکی در گیتار ( 6 عکس)

خانه عروسکی در گیتار ( 6 عکس)

خانه عروسکی در گیتار ( 6 عکس)

خانه عروسکی در گیتار ( 6 عکس)

خانه عروسکی در گیتار ( 6 عکس)

خانه عروسکی در گیتار ( 6 عکس)