Arnon Rosan نام بنیان گذارطرح خایی با نام EverBlock است که در آن شما میتوانید خودتان دکوراسیون خانه را به راحتی تغییر دهید و فضای منحصر به فرد خود را داشته باشید. این کار با استفاده از دکور های لگویی بسیار جالب و لذت بخش است زیرا میتوان از مبل و میز خانه تا دیوار های جدا کننده را با این دکور ها ساخت و مانند یک بازی کودکانه از آن لذت برد.

 

طراحی منحصر به فرد خانه با دکور های لگویی (9 عکس)

طراحی منحصر به فرد خانه با دکور های لگویی (9 عکس)

طراحی منحصر به فرد خانه با دکور های لگویی (9 عکس)

طراحی منحصر به فرد خانه با دکور های لگویی (9 عکس)

طراحی منحصر به فرد خانه با دکور های لگویی (9 عکس)

طراحی منحصر به فرد خانه با دکور های لگویی (9 عکس)

طراحی منحصر به فرد خانه با دکور های لگویی (9 عکس)

طراحی منحصر به فرد خانه با دکور های لگویی (9 عکس)

طراحی منحصر به فرد خانه با دکور های لگویی (9 عکس)