Kazım Gürbüz مرد 95 ساله ای است که از جوانی به ورزش یوگا پرداخته و در حال حاضر هم استاد این ورزش است. او معتقد است انسان به راحتی می تواند سن خود را به 130 سال برساند در حالی که همچنان سالم و سر حال است و راز اآن هم در این ورزش و رژیم غذایی است. او با اینکه 95 سال سن دارد چهره و اندامی بسیار جوان تر از سنش دارد و کمتر کسی از روی ظاهر می تواند سن او را حدس بزند.

 

مرد 95 ساله ای که یوگا کار می کند (4 عکس)

مرد 95 ساله ای که یوگا کار می کند (4 عکس)

مرد 95 ساله ای که یوگا کار می کند (4 عکس)

مرد 95 ساله ای که یوگا کار می کند (4 عکس)