در همکاری با فرودگاه بین المللی حمد در دوحه، قطر ، با هنرمندان محلی، منطقه ای و بین المللی، ساختمان این فرودگاه پر از آثار هنری جالب شده است. یکی از دیدنی ترین مجسمه های نصب شده در این فرودگاه، شخصیت های غول پیکر برنزی اثر هنرمندی از نیویورک به نام Tom Otternessاست.

 

مجسمه های برنزی غول پیکر در فرودگاه (9 عکس)

مجسمه های برنزی غول پیکر در فرودگاه (9 عکس)

مجسمه های برنزی غول پیکر در فرودگاه (9 عکس)

مجسمه های برنزی غول پیکر در فرودگاه (9 عکس)

مجسمه های برنزی غول پیکر در فرودگاه (9 عکس)

مجسمه های برنزی غول پیکر در فرودگاه (9 عکس)

مجسمه های برنزی غول پیکر در فرودگاه (9 عکس)

مجسمه های برنزی غول پیکر در فرودگاه (9 عکس)

مجسمه های برنزی غول پیکر در فرودگاه (9 عکس)