یک ماجراجوی بریتانیایی به نام جرمی وید (Jeremy Wade) در طول سفر خود به کنگو موفق به صید  یک ماهی عظیم الجثه و ترسناکی با طولی برابر با یک و نیم متر و 32 دندان بزرگ و تیز همانند دندان های کوسه شده است. عکسهایی از این صید عجیب را در ادامه ببینید.

 

صید ماهی کوسه نما (6 عکس)

صید ماهی کوسه نما (6 عکس)

صید ماهی کوسه نما (6 عکس)

صید ماهی کوسه نما (6 عکس)

صید ماهی کوسه نما (6 عکس)

صید ماهی کوسه نما (6 عکس)