مجسمه ساز استونیایی به نام Mati Karmin این  آثار را با استفاده از تجهیزات معادن قدیمی نیروی دریایی شوروی ایجاد کرده است  ، او این  تجهیزات را در جزیره استونیایی Naissaar یافته است.

 

مبلمان هایی از معادن دریا (9 عکس)

مبلمان هایی از معادن دریا (9 عکس)

مبلمان هایی از معادن دریا (9 عکس)

مبلمان هایی از معادن دریا (9 عکس)

مبلمان هایی از معادن دریا (9 عکس)

مبلمان هایی از معادن دریا (9 عکس)

مبلمان هایی از معادن دریا (9 عکس)

مبلمان هایی از معادن دریا (9 عکس)

مبلمان هایی از معادن دریا (9 عکس)