هنرمند ژاپنی به نام Aki Inomata تا به حال خانه های کوچک زیادی برای خرچنگ های کوچک درست کرده است که هر کدام از آنها به شکل یک منظره شهری طراحی شده ببودند،اما این بار او به ساخت کلیسا های میناتوری برای خرچنگ های بدون صدف پرداخت.این طرح برگرفته از مراسم های عروسی است که بیش از 60 درصد ژاپنی ها در کلیسا ها این مراسم را جشن میگیرند در صورتی که جمعیت مسیحی این کشور تنها 1 درصد مردمش را تشکیل میدهد.

 

خرچنگ های کلیسا به دوش ! (5 عکس)

خرچنگ های کلیسا به دوش ! (5 عکس)

خرچنگ های کلیسا به دوش ! (5 عکس)

خرچنگ های کلیسا به دوش ! (5 عکس)

خرچنگ های کلیسا به دوش ! (5 عکس)