جیا جیا نام این پاندا معروف و محبوب است. او امسال تولد 37 سالگیش را جشن گرفت و نامش به عنوان پیر ترین پاندا درون باغ وحش در کتاب گینس ثبت شد. شاید از نظر شما 37 سال سن زیادی نباشید ولی باید گفت 37 سال برای یک پاندا مانند 111 سال برای انسان می ماند.کارکنان باغ وحش  تولد او را با یک کیک خوشمزه برایش جشن گرفت.

 

جشن تولد پیرترین پاندا جهان (5 عکس)

جشن تولد پیرترین پاندا جهان (5 عکس)

جشن تولد پیرترین پاندا جهان (5 عکس)

جشن تولد پیرترین پاندا جهان (5 عکس)