سوتلانا داوی دوا (Svetlana Davydova) قربانی دیگری در جراحی پلاستیک است. او تصمیم داشت لبهایش را بزرگ تر کند.می توانید نتایج پس از عمل او را مشاهده کنید و مقایسه کنید آنها را با آنچه پس از تزریق دوم رخ داد.

 

یک قربانی دیگر در جراحی پلاستیک (13 عکس)

یک قربانی دیگر در جراحی پلاستیک (13 عکس)

یک قربانی دیگر در جراحی پلاستیک (13 عکس)

یک قربانی دیگر در جراحی پلاستیک (13 عکس)

یک قربانی دیگر در جراحی پلاستیک (13 عکس)

یک قربانی دیگر در جراحی پلاستیک (13 عکس)

یک قربانی دیگر در جراحی پلاستیک (13 عکس)

با عرض پوزش تعدادي از عكس ها بدليل مغايرت با قوانين ستاد ساماندهي سايت هاي اينترنتي حذف شده اند