یکی از ارکان اصلی این مراسم گاو وحشی ست . نسل این گاو ها به حیوانی وحشی شبیه گاو امروزی و بسیار بزرگتر از آن بر می گردد که آن زمان در اروپای مرکزی بسیار زیاد بودند و در اوایلی قرن شانزدهم منقرض شدند و به طور انحصاری در اسپانیا ساکن نبودند ولی زیستگاه اصلی آنها در این کشور است تا آنجا که امروزه نسل این گاوها حفظ شده است . گاو بازی یکی از جاذبه های توریستی اسپانیا محسوب می شود . معمولا در هر مبارزه سه گاو باز به همراه شش گاو نر شرکت دارند. در مقابل هر گاو باز دو گاو نر وجود دارد و هر گاو باز را گروهی از مردان " Cuadrilla " همراهی می کنند تا به او در میدان مبارزه یاری رسانند .در مرحله اول کار به شکل گروهی انجام می شود . برای مبارزه با هر گاو نر سه مرحله وجود دارد . مرحله اول : حمله پیکادور ها ( گاو بازانی که با اسب وارد میدان می شوند ) ضربت نیزه ای که با شدت باعث جراحت عمیق در ماهیچه های گردن گاو نر می شود قدم اول در مبارزه است . در همین مرحله گاو نر خون زیادی را از دست می دهد . مرحله دوم : ضربت زدن به وسیله نیزه های قلاب دار موسوم به Banderillas . گاوباز اجازه دارد شش بانداریاس در بدن گاو نر فرو کند . پنج سانتی متر از انتهای نیزه های باندریاس فلزی ست و سرشان قلاب مانند و بسیار تیز است و این نیزه ها از گرده ی گاو آویزان می مانند . در این مرحله گاو است که گاو دچار خونریزی داخلی می شود و به قدری ضعیف می شود که حتی قدرت سر بلند کردن و یا راه رفتن را هم از دست می دهد . ممکن است که از پای در بیاید و یا سعی کند خود را از مهلکه برهاند این احتمال هم وجود دارد که به دفاع از خود بپردازد اما حقیقت این است که گاو نر در این مرحله کنترلی روی حرکات خود ندارد . مرحله سوم : ماتادور از شنک کتانی و چوب دست " Muleta " استفاه می کند و با حرکات نمایشی سعی در گذران وقت دارد . سپس با شمشیرش اقدام به کشتن گاو نر می کند . هدف او قلب گاو است . اما معمولا گاوباز خطا می کند و به جای قلب ریه حیوان سوراخ می شود و خون از دهان وبینی گاو سرازیر می شود اگر چنین اتفاقی بیافتد و گاو باز شکست بخورد دوباره و چندین باره این کار را انجام می دهد و سرانجام بعد از چندین حمله گاو نر به زمین خواهد افتاد . در حالی که گاو هنوز زنده است ماتادور اقدام به قطع نخاع حیوان از پشت سرش می کند . گوش ها و گاهی دم حیوان بریده می شود این اندام جایزه ی !! گاوبازی ست که پیروز از مبارزه بیرون آمده !! این آخر بازی ست اما برای گاو نر و نه برای گاو بازها آخر یک بازی ناجوامردانه که برنده اش از قبل مشخص است !البته در سال های اخیر اعتراضات زیادی!! به گاو بازی صورت پذیرفت به طوری که به دستور "ساپاترو "نخست وزیر اسپانیا از سال گذشته تلوزیون ها دیگر این مسابقه را به طور مستقیم پخش نمی کنند چرا که مخالفان این بازی معتقدند که پخش این مسابقات علاوه بر جنبه ی ضد حیوانی آن روی رفتار کودکان نیز تاثیر گذار است !!

 (متن از jahangardan )

 

گاو بازها و گاو های خشمگین (24 عکس)

گاو بازها و گاو های خشمگین (24 عکس)

گاو بازها و گاو های خشمگین (24 عکس)

گاو بازها و گاو های خشمگین (24 عکس)

گاو بازها و گاو های خشمگین (24 عکس)

گاو بازها و گاو های خشمگین (24 عکس)

گاو بازها و گاو های خشمگین (24 عکس)

گاو بازها و گاو های خشمگین (24 عکس)

گاو بازها و گاو های خشمگین (24 عکس)

گاو بازها و گاو های خشمگین (24 عکس)

گاو بازها و گاو های خشمگین (24 عکس)

گاو بازها و گاو های خشمگین (24 عکس)

گاو بازها و گاو های خشمگین (24 عکس)

گاو بازها و گاو های خشمگین (24 عکس)

گاو بازها و گاو های خشمگین (24 عکس)

گاو بازها و گاو های خشمگین (24 عکس)

گاو بازها و گاو های خشمگین (24 عکس)

گاو بازها و گاو های خشمگین (24 عکس)

گاو بازها و گاو های خشمگین (24 عکس)

گاو بازها و گاو های خشمگین (24 عکس)

گاو بازها و گاو های خشمگین (24 عکس)

گاو بازها و گاو های خشمگین (24 عکس)

گاو بازها و گاو های خشمگین (24 عکس)

با عرض پوزش تعدادي از عكس ها بدليل مغايرت با قوانين ستاد ساماندهي سايت هاي اينترنتي حذف شده اند