طراحی جدید یطری زیبا برای کوکاکولا توسط یک طراح فرانسوی به نام جروم الیوت (Jérome Olivet). این طرح را "Mystic" نام گذاری کرده اند.

 

بطری جدید کوکا کولا (5 عکس)

بطری جدید کوکا کولا (5 عکس)

بطری جدید کوکا کولا (5 عکس)

بطری جدید کوکا کولا (5 عکس)

بطری جدید کوکا کولا (5 عکس)