این دو توله شیر با نام های شالوم و سلام خواهر و برادری باقیمانده از باغ وحشی در اردوگاهی در نوار غزه  میباشند.این دو توله شیر در ابتدا در باغ وحش رفع ساکن بودند اما بدلیل حملات هوایی که در جنگ انجام گرفت جان این دو توله شیر نیز به خطر افتاد. ناجی این دو توله فردی به نام آل جمال بود که این دو حیوان کوچک را به منزل خود آورده و به آنها پناه داد. اما با گذشت زمان توله شیر ها بزرگ و بزرگتر میشدند و غذای انها بیشتر و بیشتر و از طرف دیگر خطری که با بزگ شدن ونیرومندتر شدن شیرها خانواده را تهدید میکرد. خوشبختانه بخت با این دو توله شیر وخانواده آل جمال یار بود و گروهی که حمایت از حیوانات را بر عهده داشتند این دو توله را به باغ وحشی در جای امن منتقل نمودند هر چند که جدا شدن از این دو شیر برای خانواده آل جمال سخت بود.

 

توله شیرهای جنگ زده ( 10 عکس)

توله شیرهای جنگ زده ( 10 عکس)

توله شیرهای جنگ زده ( 10 عکس)

توله شیرهای جنگ زده ( 10 عکس)

توله شیرهای جنگ زده ( 10 عکس)

توله شیرهای جنگ زده ( 10 عکس)

توله شیرهای جنگ زده ( 10 عکس)

توله شیرهای جنگ زده ( 10 عکس)

توله شیرهای جنگ زده ( 10 عکس)

توله شیرهای جنگ زده ( 10 عکس)