نازی واثق ، مدیر اجرایی بخش هنری، طراحی و کالاهای لوکس نمایشگاه لندن (Masterpiece ) است. او حدود 23 سال سابقه فعالیت در زمینه های هنری دارد. او در سال 2009 با 19 سال سابقه بعنوان مدیر ارشد و مدیر عامل بخش هنر های امپرسیونیست و مدرن اروپایی در حراجی ساتبی مشغول به کار بود. او در حال حاضر به ارائه مشاوره هنری شرکت های خصوصی نیز اقدام میکند.

 

نازی واثق ، مدیر ایرانی نمایشگاه لندن (7 عکس)

نازی واثق ، مدیر ایرانی نمایشگاه لندن (7 عکس)

نازی واثق ، مدیر ایرانی نمایشگاه لندن (7 عکس)

نازی واثق ، مدیر ایرانی نمایشگاه لندن (7 عکس)

نازی واثق ، مدیر ایرانی نمایشگاه لندن (7 عکس)

نازی واثق ، مدیر ایرانی نمایشگاه لندن (7 عکس)

نازی واثق ، مدیر ایرانی نمایشگاه لندن (7 عکس)

نازی واثق ، مدیر ایرانی نمایشگاه لندن (7 عکس)