هنرمند امریکایی Sarah DeRemer متخصص در عکاسی و دستکاری عکس میباشد. جدیدترین آثارش به نام آزمایش سورئال که متشکل از دستکاری در عکس های سیاه وسفید به وسیله قتوشاپ عکس های مفهومی جالبی را به نمایش در آورده است.

 

عکس های سورئال مفهومی (12 عکس)

عکس های سورئال مفهومی (12 عکس)

عکس های سورئال مفهومی (12 عکس)

عکس های سورئال مفهومی (12 عکس)

عکس های سورئال مفهومی (12 عکس)

عکس های سورئال مفهومی (12 عکس)

عکس های سورئال مفهومی (12 عکس)

عکس های سورئال مفهومی (12 عکس)

عکس های سورئال مفهومی (12 عکس)

عکس های سورئال مفهومی (12 عکس)

عکس های سورئال مفهومی (12 عکس)

عکس های سورئال مفهومی (12 عکس)