طراح فیلیپینی به نامKermit Tesoro که در کالج Diliman رشته هنرهای زیبارا به اتمام رسانده خالق عجیب و غریب ترین کفش های پاشنه بلند زنان است.او در رابطه با طرح ها خود می گوید:" یکی از تفاسیر مد انحراف بیولوژیکی یا روانی فرد است و من همیشه آثارم را بر اساس تضادهای درونی و شکست ساختار های منظم درونی افراد طراحی می کنم.".

 

خالق عجیب و غریب ترین کفش های پاشنه بلند زنانه (8 عکس)

خالق عجیب و غریب ترین کفش های پاشنه بلند زنانه (8 عکس)

خالق عجیب و غریب ترین کفش های پاشنه بلند زنانه (8 عکس)

خالق عجیب و غریب ترین کفش های پاشنه بلند زنانه (8 عکس)

خالق عجیب و غریب ترین کفش های پاشنه بلند زنانه (8 عکس)

خالق عجیب و غریب ترین کفش های پاشنه بلند زنانه (8 عکس)

خالق عجیب و غریب ترین کفش های پاشنه بلند زنانه (8 عکس)

خالق عجیب و غریب ترین کفش های پاشنه بلند زنانه (8 عکس)