هنرمند خیابانی و ایتالیایی به نام Caiffa Cosimo با ایده هایی هوشمندانه نقاشی های خود را با محیط اطرافشان تطبیق می دهد و سعی می کند از اتفاقات جالب دیوار ها و خیابان های محل نقاشی حداکثر استفاده را بکند،همین خلاقیت باعث شده تا آثار او بسیار جالب و دیدنی شوند.

 

نقاشی های خیابانی هوشمندانه و خلاقانه (5 عکس)

نقاشی های خیابانی هوشمندانه و خلاقانه (5 عکس)

نقاشی های خیابانی هوشمندانه و خلاقانه (5 عکس)

نقاشی های خیابانی هوشمندانه و خلاقانه (5 عکس)

نقاشی های خیابانی هوشمندانه و خلاقانه (5 عکس)