همه ما همیشه عکس های زیبایی از غروب خورشید در دریا، پرواز مرغ دریایی بروی دریا، دیده ایم و برایمان تازگی ندارد ،اما عکاس متی سری با استفاده از خلاقیت خود دست به کاری نوین زده است،  او عکسهای جالب و زیبایی از زندگی و حیات زیر آب را به معرض نمایش در آورده است.عکاسی از این نوع تصاویر با چالش ها و مشکلات فنی بسیاری روبه رو است .غواصی بخش عمده ایی از زندگی وی را تشکیل میدهد. وی اینکار را تجربه ایی مشترک با غواصانی که همیشه در پهنه اقیانوسها  و دریاها بدنبال کشف جدیدی از این دنیای ناشناخته و مرموز هستند ،میداند.او میگوید که من همیشه تلاش میکنم که این احساس شکوه  را در قالب تصویر به بیننده انتقال دهم.

 

جهان زیر آب (11 عکس)

جهان زیر آب (11 عکس)

جهان زیر آب (11 عکس)

جهان زیر آب (11 عکس)

جهان زیر آب (11 عکس)

جهان زیر آب (11 عکس)

جهان زیر آب (11 عکس)

جهان زیر آب (11 عکس)

جهان زیر آب (11 عکس)

جهان زیر آب (11 عکس)

جهان زیر آب (11 عکس)