آنجلا کیلتون از لانگ آیلند نیوورک یک خیاط خود آموخته است که برخی از لباسهای واقعا جذاب ودیدنی شاهزاده خانوم دیزنی لند را دوخته است ،برای مثال لباس شاهزاده مریدا در کارتون دلاور ولباس شاهزاده السا در  قلب سرد.اوبرای این لباسها 250 ساعت وقت صرف نموده است.

 

لباس های پرنسس های دیزنی در واقعیت (11عکس)

لباس های پرنسس های دیزنی در واقعیت (11عکس)

لباس های پرنسس های دیزنی در واقعیت (11عکس)

لباس های پرنسس های دیزنی در واقعیت (11عکس)

لباس های پرنسس های دیزنی در واقعیت (11عکس)

لباس های پرنسس های دیزنی در واقعیت (11عکس)

لباس های پرنسس های دیزنی در واقعیت (11عکس)

لباس های پرنسس های دیزنی در واقعیت (11عکس)

لباس های پرنسس های دیزنی در واقعیت (11عکس)

لباس های پرنسس های دیزنی در واقعیت (11عکس)

لباس های پرنسس های دیزنی در واقعیت (11عکس)